Visie op de studierichting

De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader. Maatschappij- en welzijnswetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.
Vakken uren
Spec Cultuur en Maatschappij 3
AV Engels specifiek 1
Spec Filosofie 2
AV Frans specifiek 1
Spec Gedrag 3
AV Historisch bewustzijn 1
AV Historisch bewustzijn specifiek 1
AV Kunst en cultuur 1
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Nederlands specifiek 1
AV Natuurwetenschappen 2
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
TV Toegepaste Informatica 1
AV Wiskunde 3
AV Projectwerking 2

Vervolgstudierichting