Visie op de studierichting

Bouwtechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. In het specifiek gedeelte verkennen ze de wetenschappelijke basis van de technische vakken (toegepaste bouwkunde - constructieleer - materiaalkunde) en de praktische uitvoering ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Bouwtechnieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in technologie, in het bijzonder in bouwkundige constructies. In deze studierichting werken ze immers niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Kunst en cultuur 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM specifiek 1
AV Wiskunde 3
Spec Project Bouw 10
AV Natuurwetenschappen 1
TV Toegepaste Fysica 1
TV Toegepaste Informatica 1
AV Wiskunde specifiek 1
AV Projectwerking 2

Vervolgstudierichting