Visie op de studierichting

Voertuigtechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering zoals beschreven in de onderliggende beroepskwalificatie(s). Daarnaast besteden leerlingen in deze studierichting veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Voertuigtechnieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in technische handelingen uitvoeren aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Kunst en cultuur 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM specifiek 1
AV Wiskunde 3
Spec Project voertuigtechnieken 9
TV Toegepaste Informatica 1
AV Wiskunde specifiek 1
AV Projectwerking 2

Vervolgstudierichting