Visie op de studierichting

Hout is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming in combinatie met een arbeidsmarktgerichte opleiding in de hout- en bouwsector. Daarnaast besteden ze aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Hout is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van ontwerpen en constructies in hout- en plaatmaterialen. In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
AV Kunst en cultuur 1
Spec Project Hout 16
AV Projectwerking 2