Visie op de studierichting

Hout is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming in combinatie met een arbeidsmarktgerichte opleiding in de hout- en bouwsector. Daarnaast besteden ze aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Hout is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek, in het bijzonder in het realiseren van ontwerpen en constructies in hout- en plaatmaterialen. In deze studierichting gaan leerlingen vooral aan de slag. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
BV Lichaam en gezondheid 2
BV FLEX 8
BV Moderne talen en burgerschap 4
BV Taal en cultuur 2
Spec Project hout 14

Vervolgstudierichting