Als verzorgende werk je dagelijks in een boeiende omgeving en geniet je van het contact met baby’s, peuters, kleuters en oudere cliënten. Zorgen zit je in het bloed en je hebt een passie voor de vele technische handelingen die je dagelijks uitvoert. Je wordt omringd door een team van fijne collega’s en jullie zorgen er samen voor dat de zorg voor de cliënt gegarandeerd is. Flexibiliteit schrikt jou niet af.

Bij ons op school stomen wij je klaar tot ‘verzorgende van de toekomst’. We leren je hoe je moet omgaan met kinderen en oudere cliënten. We leren je doelbewust verzorgende handelingen uit te voeren. Tevens besteden we aandacht aan het voedingspatroon van de cliënt. Naast de hoofdvakken krijg je ook algemene vakken.

Dit alles bieden wij je aan tijdens de verschillende lesmomenten. We wisselen praktijklessen af met zelfstandige studietrajecten. We voorzien voldoende instructie- en feedbackmomenten. We voorzien regelmatig stageperiodes. Zo kan je aan het einde van de opleiding vlot aan een cliënt hygiënische zorgen toedienen, begeleid je het maaltijdgebeuren en heb je oog voor het algemeen welzijn van je cliënt. Dit alles doe je met je hoofd, je handen maar vooral ook met je hart!

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Engels 2
AV Project algemene vakken 4
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Expressie 2
PV Praktijk huishoudkunde 2
PV Verzorging 2
PV/TV Stage huishoudkunde 2
PV/TV Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde 2
PV/TV Stage verzorging 3
TV Huishoudkunde 1
TV Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde 4
TV Verzorging 6