LEF

LEF staat voor Leer en Evolueer Flexibel De leerlingen uit GENZ hebben een stevige basis in ICT vaardigheden en projectmatig werken. Vanaf de tweede graad maken de leerlingen een duidelijke studiekeuze. Het aandeel 'algemene vakken' vermindert en het aandeel 'specifieke vakken' vergroot. Het projectmatig werken blijft behouden.

De modernisering van het secundair onderwijs

Op 1 september 2019 werd het eerste leerjaar van de eerste graad gemoderniseerd. Het daaropvolgende schooljaar werd het tweede leerjaar aangepakt. Schooljaar na schooljaar zet de modernisering zich door. De hele modernisering is klaar in het schooljaar 2024-2025. 

Vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een studierichting. De studierichtingen worden geschikt volgens 3 finaliteiten. Finaliteiten geven aan wat de bedoeling is na het secundair onderwijs: doorstromen naar het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt of beide. Een finaliteit geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt: 

  • Doorstromen naar het hoger onderwijs = doorstroomfinaliteit
  • Doorstromen naar de arbeidsmarkt = arbeidsmarktfinaliteit
  • Doorstromen naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt = dubbele finaliteit

3e jaar

4e jaar

Schooljaar 2021-2022

BSO

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 6 uur : 4u PAV + 2u specifiek vak

De vreemde taalvakken worden zoveel als mogelijk geïntegreerd in de specifieke vakken. De taalleerkracht zal op de werkvloer de leerling begeleiden in een vreemde taal.

Alle specifieke vakken worden projectmatig aangeboden. We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.

TSO

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 4 uur : Engels, Frans, Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Praktisch betekent dit dat er binnen deze 4 uren een project zal aangeboden worden waar de leerplandoelen van deze 5 vakken aan bod komen. Er wordt door de leerkrachten samen beslist welke doelen in welk project aan bod zal komen. Deze leerlingen werken individueel en worden begeleid door 2 tot 3 coaches per 4 uur. Deze planning wordt in team opgemaakt.

De overige algemene vakken worden digitaal aangeboden met instructie. Het specifieke deel wordt projectmatig en digitaal aangeboden. Het leerkrachtenteam bepaalt wanneer er instructie wordt gegeven en wanneer leerlingen individueel aan de slag gaan. We streven naar een Max aantal We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.

4e jaar

Schooljaar 2022-2023