LEF staat voor Leer en Evolueer Flexibel
De leerlingen uit GENZ hebben een stevige basis in ICT vaardigheden en projectmatig werken.
Vanaf de tweede graad maken de leerlingen een duidelijke studiekeuze. Het aandeel 'algemene vakken' vermindert
en het aandeel 'specifieke vakken' vergroot. Het projectmatig werken blijft behouden.

BSO

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 6 uur : 4u PAV + 2u specifiek vak

De vreemde taalvakken worden zoveel als mogelijk geïntegreerd in de specifieke vakken. De taalleerkracht zal op de werkvloer de leerling begeleiden in een vreemde taal.

Alle specifieke vakken worden projectmatig aangeboden. We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.

TSO

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 4 uur : Engels, Frans, Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Praktisch betekent dit dat er binnen deze 4 uren een project zal aangeboden worden waar de leerplandoelen van deze 5 vakken aan bod komen. Er wordt door de leerkrachten samen beslist welke doelen in welk project aan bod zal komen. Deze leerlingen werken individueel en worden begeleid door 2 tot 3 coaches per 4 uur. Deze planning wordt in team opgemaakt.

De overige algemene vakken worden digitaal aangeboden met instructie. Het specifieke deel wordt projectmatig en digitaal aangeboden. Het leerkrachtenteam bepaalt wanneer er instructie wordt gegeven en wanneer leerlingen individueel aan de slag gaan. We streven naar een Max aantal We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.