Zou je later graag aan de slag gaan in een kantooromgeving?

Werk je graag met de computer, wil je correct leren typen en heb je interesse in boekhouden en handel?

In deze praktische opleiding leer je al doende:

handelsdocumenten maken, invullen en gebruiken;

een eenvoudige boekhouding bijhouden;
vlot blind typen met 10 vingers volgens de BIN- normen;
werken met een tekstverwerker, computer, telefax … ;
administratieve secretariaatstaken correct en nauwkeurig uitvoeren zoals: brieven verzorgd typen en documenten overzichtelijk presenteren;
over de inrichting van het kantoor, het klasseren, de in- en uitgaande post en mails behandelen…;
je vlot en correct uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. Zowel mondeling als schriftelijk.

Wat na Kantoor?
In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied (Handel). Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

Op onze school is overgang naar de derde graad Kantoor de meest logische keuze.

De overgang naar een BSO- studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV Dactylo/Toegepaste informatica 3
AV Engels ( specifiek) 2
AV Frans ( specifiek) 3
AV Nederlands ( specifiek) 2
Project Project Toegepaste economie 4
TV Toegepaste informatica 3
Project Project Kantoortechnieken 3