Deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen. Je pakket algemene vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk al doende. Graag werken met en/of voor mensen, sociaal zijn, interesse tonen voor voeding is noodzakelijk.

In de 2e graad leer je vooral veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; het onderhouden van de woning, de kleding en ander textiel. Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg. Je moet bereid zijn mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… . Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving. Op het einde van de graad kan je zelfstandig een huishouden runnen en mantelzorg verlenen.

Let op: Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken! Je hoeft dit attest maar 1 keer aan te vragen tijdens je secundaire studies. De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding. Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar. Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 4
AV Lichamelijke opvoeding 2
Project Kunst Muzikale opvoeding - Plastische opvoeding 3
AV/TV Flexibel leertraject 2
PV/TV Project huishoudkunde/voeding 6
PV/TV Project huishoudkunde/gezinstechnieken 6
PV/TV Huishoudkunde/voeding 2
PV/TV Huishoudkunde/gezinstechnieken 6

Vervolgstudierichting