Elektromechanische technieken wordt in de toekomst duaal en niet-duaal aangeboden aangeboden

HET TRAJECT EMT DUAAL
In de opleiding Elektromechanische technieken leer je alle aspecten van het preventief onderhoud en het correctief onderhoud van productie-installaties in een technologische omgeving.

In het vijfde jaar dompelen we je onder in de wereld van het preventief onderhoud. Je start met een doorgedreven opleiding rond veiligheid in de werkomgeving. Je doorloopt nadien gedurende het schooljaar drie modules.

In het zesde jaar gaan we een stapje verder en leren we jou de kneepjes van het correctief onderhoud. Ook hier doorloop je de drie modules maar de focus ligt op het ontwikkelen van jouw probleemoplossende vermogens. Je eindigt het schooljaar opnieuw met een fikse ervaringsperiode.

Leraren en mentoren op de werkvloer werken samen om je stevige theoretische basis mee te geven. Regelmatig ga je samen met klasgenoten leren op de werkplek en ontdek je hoe theorie tot leven komt in de praktijk. Op het einde van het schooljaar toets je al jouw opgedane kennis tijdens een ervaringsperiode van vier weken. Je zal gemiddeld zo’n 8 uur per week leren op de werkplek. Dit gebeurt niet alleen in één of meerdere bedrijven. Het leren zal ook deels in een gesimuleerde werkomgeving plaatsvinden in een opleidingscentrum van de sector (vb. Anttec, Limtec, Iris Tech+), van de VDAB of van een bedrijf.

Net omdat je zelf ervaren hebt hoe theorie toegepast, gebruikt en ingezet wordt in de praktijk, kan je die kennis creatiever inzetten. Je hebt die kennis als het ware “beleefd” en daardoor beter geleerd. Bovendien leer je op de werkvloer heel wat ‘soft skills’ zoals werken in team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid opnemen. Ook hier heb je een stap voor: voor bedrijven zijn ook deze ‘soft skills’ essentieel.

Dat zorgt ervoor dat je na deze richting kan verder studeren maar ook kan gaan werken.

LESSENTABEL
Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de (gesimuleerde) werkplek, heb je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming(wiskunde, talen, godsdienst, …).

Daarnaast kan de school bijkomende lessenpakketten organiseren die je optimaal voorbereiden op het hoger onderwijs. Wil je liever onmiddellijk aan de slag? Dan kan jij tijdens deze uren specifieke opleidingen volgen in samenwerking met de bedrijven.

Volgende hogere studies komen na deze richting in aanmerking: professionele bachelor in de industriële wetenschappen en technologie (zoals automatisering, klimatisering, onderhoudstechnologie, enz.) of in het onderwijs (leraar secundair onderwijs mechanica-elektriciteit, lichamelijke opvoeding, wetenschappen, enz.)

Naast de mogelijkheden om zijn studies verder te zetten heeft de leerling vaardigheden verworven die hem toelaten in ondernemingen polyvalente technologische taken op te nemen. Zoals bijvoorbeeld onderhoudstechnicus.

De onderhoudstechnicus onderhoudt en herstelt elektromechanische installaties zodat de continuïteit van de installatie gegarandeerd wordt en de installatie op een betrouwbare en veilige manier kan gebruikt worden

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Om meer beroepen uit de elektriciteitsector te ontdekken, gelieve de site van de VDAB te raadplegen.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Engels 3
AV Nederlands 3
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Aardrijkskunde 1
AV Geschiedenis 1
AV Wiskunde 4
TV/PV Project Elektromechanica 12
TV/PV Stage bedrijf modulair 4