Studieveld Techniek - wetenschappen

Vanaf 1 september 2020 kan je in het eerste jaar van de 3e graad de studierichting Techniek - Wetenschappen volgen. Dit is het vervolg op onze 2e graad Techniek-Wetenschappen. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is belangrijk. Het spreekt voor zich dat het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen digitaal gebeurt. ICT vaardig zijn is een troef. In deze studierichting legt onze school de nadruk op ecologie.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Engels 2
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 3
AV Wiskunde 4
AV Aardrijkskunde 2
AV Geschiedenis 1
AV/TV Biologie/toegepaste biologie 3
TV Toegepaste chemie 3
TV Toegepaste fysica 3
TV Toegepaste ecologie 6
TV Toegepaste informatica 1