Gericht op hoger onderwijs omvat 28u per week basisvorming. Dit wordt aangevuld met ICT vaardigheden in een flexibel of zelfstandig leertraject. Dit algemeen zevende jaar is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. Je leert in dit jaar je vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau. Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming.

Vakken uren
AV Talen (Ned, Frans en Engels) 8
AV Wetenschappen (Bio, Chem, Fys, Wisk) 8
AV Flexibel leertraject 8
AV Zelfstandig leertraject 2
AV Gezondheid en beweging 2
AV Business en Finance 2