In het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg worden de leerlingen voorbereid op het werken in de thuissector, kraamzorg en de bejaardenzorg. In dit specialisatiejaar wordt vooral gestreefd naar een degelijke, bijkomende aanvulling van de professionele opleiding. Naast werken in teamverband is zelfstandig optreden specifiek voor dit leerjaar.

Een zorgkundige staat de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij, inzake de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten. Je kan als zorgkundige aan de slag in de thuiszorg. Daarnaast kan je ook uitkijken naar een job in de thuisverpleging, een woonzorgcentrum of ziekenhuis. En je kan natuurlijk ook verder studeren om een wolk van een verpleegkundige te worden!

Leerlingen die het zevende jaar met vrucht beëindigen behalen een diploma secundair onderwijs.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2
PV Praktijk huishoudkunde 1
PV Praktijk opvoedkunde 1
PV Praktijk Verzorging 1
PV/TV Stage huishoudkunde 4
PV/TV Stage Verzorging 8
TV Huishoudkunde 1
TV Opvoedkunde 2
TV Verzorging 2
TV ICT&Media 2