Oef, het zesde leerjaar beroepsonderwijs zit er op. En nu?
Wil je toch je diploma hoger secundair onderwijs behalen? Wil je toch verder studeren?
Dan moet je naar het 7de jaar BSO! Je zal er zeker niet alleen zijn, want het 7de jaar kent jaar na jaar een groeiend succes bij de 18-jarigen.

Het leerprogramma hecht veel belang aan algemene vakken. De nadruk ligt op praktisch bruikbare leerstof. In dit 7de jaar kan je ook je beroepskennis vergroten door wekelijks stage te lopen in een bedrijf.

Na dit 7de jaar ben je klaar om de stap naar de bedrijfswereld te zetten.
Een kapper onthaalt zijn klanten, verzorgt en behandelt hun haar. Hij adviseert en helpt hen bij de keuze van hun kapsel, haarsnit. Hij houdt daarbij rekening met de wensen van de klant, zijn morfologie en volgt de modetendenzen.
Ten slotte verkoopt hij producten, zoals kappersaccessoires en haarproducten.

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2