Oef, het zesde leerjaar beroepsonderwijs zit er op. En nu?
Wil je toch je diploma hoger secundair onderwijs behalen? Wil je toch verder studeren?
Dan moet je naar het 7de jaar BSO! Je zal er zeker niet alleen zijn, want het 7de jaar kent jaar na jaar een groeiend succes bij de 18-jarigen.

Het leerprogramma hecht veel belang aan algemene vakken. De nadruk ligt op praktisch bruikbare leerstof. In dit 7de jaar kan je ook je beroepskennis vergroten door wekelijks stage te lopen in een bedrijf.
Na dit 7de jaar ben je klaar om de stap naar de bedrijfswereld te zetten.

Beroepenfiche:
Een autotechnieker is zowat de huisarts voor een motorvoertuig. Hij doet het nazicht en de onderhoud van auto’s, moto’s, vrachtwagens, enz. Hij spoort ook defecten op en vervangt slecht werkende onderdelen. Een goed mecanicien kan zowel met mechanische als elektronische onderdelen overweg. Hij heeft dan ook een boeiende, constant evoluerende job waarin je elke dag iets nieuws leert.

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Om meer beroepen uit de autosector te ontdekken, gelieve de site van de VDAB te raadplegen.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV/PV ICT&Media 2
TV/PV Project Auto-elektriciteit 10
PV Stage 12