Welkom bij GenZ!

Onze 1ejaars worden dit jaar de held van het verhaal.

Tijdens de uren 'flextraject' komen in verschillende projecten en thema's de leerstof aan bod van de vakken Wiskunde, Frans, Engels, Nederlands, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis. De leerkracht is jouw coach. 

We behandelen elk kind als individu. Zo krijgen onze leerlingen de kans om voldoende tijd te kunnen besteden aan zijn tekortkomingen en zich ook verder te ontwikkelen in hun eigen unieke talenten. 

Doelen: 

  • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. 

  • Leerlingen leren zelfsturend en zelfstandig te werken. 

  • Leerlingen leren zichzelf en hun eigen kunnen in te schatten. 

  • Leerlingen leren plannen en taken verdelen bij groepswerk.

Vakken uren
Project Flex 30
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2