Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met eerder weinig algemene vakken.

Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend. Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking) worden ook getraind.

Bovendien leer je al doende gereedschappen en machines kennen die vaak gebruikt worden in de metaalnijverheid. Je leert ze ook gebruiken en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.

Auto
Een school die deze opleiding aanbied kan volgende vakgebieden (of een combinatie ervan) aanbieden: ‘auto’, ‘koeling en warmte’, of ‘machines’. Als je kiest voor een combinatie van vakgebieden leer je vooral de basis. Kies je voor 1 vakgebied, dan volg je ook een verdiepingsvak.

Onze school kiest voor het vakgebied 'auto'.

Basis autotechniek: Je leert een fiets en bromfiets (de)monteren, remmen vervangen… Je leert de elektrische installatie van de bromfiets kennen en het voertuig onderhouden: de uitlaat, de ontstekingskaars, schokdempers (de)monteren…

Basis carrosserie: Je leert plaatbewerkingen zoals snijden, plooien en buigen, rekken…

Verdieping autotechniek: De verschillende onderdelen van de auto worden besproken en de activiteiten die je leerde toepassen op de bromfiets, pas je nu toe op de auto.

Verdieping carrosserie: Je leert carrosserieonderdelen (bumpers, deuren, motorkap, binnenbekleding…) (de)monteren en bewerken: scheuren herstellen, uitdeuken, onderdelen vervangen …

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 2
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV/PV project basismechanica 10
TV/PV project cluster auto 8
AV/TV flexibel leertraject 4
AV/TV zelfstandig leertraject 2

Vervolgstudierichting