Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd. Deze richting kan je aanvatten na elke optie van het tweede leerjaar. Bouwtechnieken is een eerder praktijkgerichte opleiding binnen het TSO; de nadruk ligt op het verwerven van technische en praktische kennis. Door deze technisch -praktische vorming wordt je opgeleid tot vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de bouwsector. Je krijgt een belangrijk pakket praktische en technische vakken en minder algemene vakken.

In deze richting leer je een bouwdossier met plannen, beschrijvingen en metingen lezen en uitwerken tot praktische realisaties zoals funderingen, buiten- en binnenmuren, trappen, overspanningen, ondersteuningen, dakonderbrekingen, vloerconstructies, rioleringen. Je leert de uitvoering plannen, de kostprijs berekenen, een prijsofferte maken. Je leert zelf eenvoudige plannen tekenen, ook met de computer (CAD). Je bestudeert de belangrijkste bouwmaterialen (eigenschappen, toepassingsgebieden…). Stabiliteit, bouwtechnologie, topografie en weg en waterbouwkunde komen op een praktijkgerichte manier aan bod. Je leert inzien waarom bouwconstructies volgens welbepaalde methoden ontwikkeld worden. Je leert de bouwplaats veilig organiseren en leiding geven op de werf.

Door kwaliteitscontroles en zelfevaluaties stuur je jezelf bij. Je leert klassieke bouwconstructies in de praktijk uitvoeren zoals metselen, bekisten, betonstaalvlechten en betonstorten. Ook dakconstructies, muurafdekkingen, bevloering en ondervloeren, plaatsen van faience met lijm en mortel komen aan bod.

Wat na Bouwtechnieken?
Als je kiest voor een studierichting van het studiegebied bouw in de derde graad, zijn er mogelijkheden zowel in TSO als BSO. Dit wil niet zeggen dat alle overschakelingen zomaar vlot haalbaar zijn. Informeer je goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor de richting die je kiest.

Dit zijn op onze school mogelijkheden binnen het studiegebied bouw:

Bouwtechnieken (TSO)
Houtbewerking (BSO)
Overschakelen naar andere studierichtingen en/of onderwijsvormen is wettelijk mogelijk, maar wordt best individueel bekeken.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 3
AV Engels 1
AV Frans 1
AV Geschiedenis 1
AV Natuurwetenschappen 1
AV Wiskunde 3
Flex Flexibel leertraject 4
Project Project Bouw 12
Project Project Mechanica Elektriciteit 2
AV Aardrijkskunde 1

Vervolgstudierichting