Deze theoretisch-technische richting is bedoeld om een stevige basiskennis in mechanica en elektriciteit te verwerven.

Hier worden twee zeer gewaardeerde disciplines gecombineerd tot één sterke afdeling. Het genoegen om op twee vakgebieden tegelijk inzicht te hebben is het voorrecht van de elektromechanicien.

Elektromechanica is een richting waarin de theoretische leerstof wordt aangevuld met praktijk. De leerinhouden van de wetenschappelijke vakken kunnen kunnen vergeleken worden met deze van de wetenschappelijke studierichtingen in het ASO. Wiskunde is minder theoretisch en is meer een ondersteuning van de technische vakken.

Het accent ligt meer op de componenten elektriciteit en mechanica. Toch blijft algemene vorming ook hier belangrijk. De richting bereidt eerder voor op niet-universitair hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Sta je open voor de nieuwste ontwikkelingen en technologieën?
Ben je dynamisch, creatief, heb je de nodige verantwoordelijkheidszin en heb je een goede studiehouding?
Wil je graag een diploma behalen waarmee je zowel dicht bij huis als in het buitenland een interessante en goedbetaalde job kan vinden?
Je kan met grote nauwkeurigheid werken en goed probleem-oplossend denken en/of handelen.
Je beschikt over goede wiskundige basis voor berekeningen en ruimtelijk inzicht voor technisch tekenen. Je bent creatief, polyvalent en geïnteresseerd in de wereld van de wetenschap en technologie.

Studietraject

Tweede graad:

Leerlingen moeten geslaagd zijn in het tweede jaar van de eerste graad en meer voelen voor een theoretisch-technische opleiding dan voor algemeen secundair onderwijs (ASO). Een brede technische belangstelling is een basishouding.
Instappen in 4 EM is mogelijk (ook vanuit ASO) mits een extra en doorgedreven inspanning voor de technische vakken.

Na slagen in de tweede graad met goede resultaten kan overgegaan worden naar de derde graad Elektromechanica

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 1
AV Engels 2
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Frans 1
AV Geschiedenis 1
AV Nederlands 3
AV Wiskunde 3
Flex Flexibel leertraject (ges, aard, talen) 4
AV Aardrijkskunde 1
AV Chemie 1
AV Fysica 1
Specifiek Wiskunde ( specifiek) 1
Project Project Mechanica - Elektriciteit 12

Vervolgstudierichting