Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Vakken die in de 2de graad specifiek in deze richting worden aangeboden zijn:

Huishoudkunde: hier staat een gezonde levensstijl centraal. Zowel in de theorie als in de praktijklessen (kooklessen) worden onze voeding en voedingsgewoonten onder de loep genomen.

Opvoedkunde: de mens in zijn geheel staat centraal. In het eerste jaar van de 2de graad ga je vooral stil staan bij jezelf en in het 2de jaar bij jezelf in onze maatschappij.

Muzikale en plastische opvoeding: ook de creatieve ontplooiing van onze leerlingen willen we stimuleren. Deze vakken vormen de basis voor het zelfstandig organiseren van activiteiten in de 3de graad.

Natuurwetenschappen: chemie, biologie en fysica worden in toegepaste vorm aangeboden. Aan de hand van de praktijk (proefjes in het labo) gaan de leerlingen theoretische inzichten verwerven.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 1
AV Nederlands 3
AV Lichamelijke opvoeding 2
AV Wiskunde 3
AV Geschiedenis 1
AV Aardrijkskunde 1
AV Engels 1
Speciek PO (specifiek) 1
Flex Flexibel leertraject 4
Project Project Natuurwetenschappen 6
Project Project HHK/Voeding 5
Project Project HHK/Opvoedkunde 2
Specifiek Frans (specifiek) 1
Specifiek MO (specifiek) 1