Deze nieuwe studierichting startte op 1 september 2018. De basisoptie techniek - wetenschappen dompelt je onder in de wereld van wetenschappen, techniek en digitalisering. In deze studierichting staat de wetenschap centraal. Vanuit het projectmatig werken wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden. Wij zetten in op onderzoekend leren en leren op maat. In de tweede graad wordt een stevige basis gelegd in de wetenschappelijke vakken. Er wordt vanaf schooljaar 2020-2021 ook wetenschap techniek aangeboden in de derde graad. Dit is de studierichting van de toekomst!

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 1
AV Nederlands 3
Project Techniek & wetenschappen 15
Project Flexibel leertraject (Aard, Gesch, Frans en Engels) 4
AV Engels 1
AV Geschiedenis 1
AV Wiskunde 4
AV Lichamelijke opvoeding 2