LEF

LEF staat voor Leer en Evolueer Flexibel De leerlingen uit GENZ hebben een stevige basis in ICT vaardigheden en projectmatig werken. Vanaf de tweede graad maken de leerlingen een duidelijke studiekeuze. Het aandeel 'algemene vakken' vermindert en het aandeel 'specifieke vakken' vergroot. Het projectmatig werken blijft behouden.

De modernisering van het secundair onderwijs

Op 1 september 2019 werd het eerste leerjaar van de eerste graad gemoderniseerd. Het daaropvolgende schooljaar werd het tweede leerjaar aangepakt. Schooljaar na schooljaar zet de modernisering zich door. De hele modernisering is klaar in het schooljaar 2024-2025.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een studierichting. De studierichtingen worden geschikt volgens 3 finaliteiten. Finaliteiten geven aan wat de bedoeling is na het secundair onderwijs: doorstromen naar het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt of beide. Een finaliteit geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt: 

  • Doorstromen naar het hoger onderwijs = doorstroomfinaliteit
  • Doorstromen naar de arbeidsmarkt = arbeidsmarktfinaliteit
  • Doorstromen naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt = dubbele finaliteit

LEF

Schooljaar 2024-2025